Projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych w latach 2007-2013


 

NASZE SUKCESY - Projekty realizowane przez gminę Polkowice współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Pobierz PDF

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W LEGNICY
Projekty obecnie realizowane
 


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice


Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy


Nowe umiejętności - nowe możliwości


Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku


MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów


Projekty zrealizowane
 


Poprzednia wersja strony